Home»KASHMIR»SRINAGAR

SRINAGAR

Duration: 8 Nights / 9 Days

Destination Covered: Leh – Shey – Thiksey – Hemis – Lamayuru – Likir – Alchi – Kargil – Srinagar